facebooklinkedin

Notar Ana Maria Dragnea

1. Beneficiez de vreo reducere a taxelor notariale aferente încheierii contractului de vânzare pentru achizitionarea unei locuințe, în cazul în care apelez la un credit contractat prin Programul Guvernamental ”Prima Casă”?

Desigur. La dobândirea unei locuințe cu credit contractat prin Programul Guvernamental ”Prima Casă”, beneficiați de o reducere de 30% din onorariul notarului calculat conform O.M.J. 46/C/2011, pentru redactarea, autentificarea și multiplicarea contractului de vânzare.

2. Pot divorța la notar dacă am copii minori din căsătorie?

Desigur. Noul Cod Civil prevede posibilitatea de a divorța la notar, cu costuri mult mai mici și într-un timp foarte scurt, inclusiv în cazul divorțului a doi soți din căsătoria cărora au rezultat copii minori, cu condiția ca aceștia să se înțeleagă cu privire la toate aspectele legate de exercitarea în comun, de către ambii părinți, a autorității părintești, stabilirea domiciliul copilului/copiilor minor(i), modalitatea de păstrare a legăturilor dintre celălalt părinte decât cel la care s-a stabilit domiciliul copilului/copiilor minor(i) și acesta/aceștia, program de vizite, obligația ambilor părinți de a contribui, în mod egal, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și și pregătire profesională a copilului/copiilor minor(i) etc.

3. Pot să mă prezint numai eu la notar pentru a solicita divorțul?

Legea permite ca, la depunerea cererii de divorț, ambii soți sau unul dintre soți să fie reprezentați printr-un mandatar cu procură specială autentică, procură care va conține declarația mandantului cu privire la toate aspectele ce țin de divorț.

Legea obligă, însă, ca ambii soți să fie prezenți, personal, la termenul stabilit de Notarul Public pentru admiterea sau respingerea cererii de divorț, de această dată nemaifiind permisă reprezentarea.

4. Pot autentifica la notar un acord de mediere?

În anumite condiții, dacă acordul de mediere a fost încheiat cu respectarea legii și a normelor de conduită morală, notarul public poate autentifica acordul încheiat în fața mediatorului, cu respectarea condițiilor de fond și de formă ale actului, prevăzute de legislația română în vigoare.

5. Pot să închei la notar, cu soțul/soția meu/mea, un act de partaj al bunurilor comune, în timpul căsătoriei noastre?

Desigur. Pentru motive justificate, soții pot solicita notarului public încheierea unui act de partaj al bunurilor mobile și/sau imobile dobândite în comun, în timpul căsătoriei lor, cu lichidarea sau nu a regimului matrimonial al comunității legale de bunuri.

6. Trebuie să dezbat succesiunea în termen de 1 (un) an de la data decesului unei persoane?

Nu este obligatorie deschiderea procedurii succesorale notariale în decurs de 1 (un) an de la data decesului unei persoane, dacă situația financiară nu vă permite acest lucru atât de curând, însă este necesar ca, în acest interval, să vă exprimați opțiunea succesorală, în sensul acceptării ori al renunțării, după caz, la aceasă succesiune, printr-o declarație dată în formă autentică în fața unui Notar public, pentru a evita o eventuală decădere din drepturile succesorale.

7. O convenție matrimonială privind alegerea regimului separației de bunuri poate fi încheiată numai înainte de încheierea căsătoriei?

Nu. O astfel de convenție poate fi încheiată atât de către viitorii soți, înainte de oficierea căsătoriei civile, cât și după încheierea căsătoriei, dacă aceștia aleg să schimbe regimul matrimonial, cu condiția să fi trecut 1 (un) an de la data încheierii căsătoriei.

8. Pot să renunț doar la o parte din bunurile ce mi se cuvin în calitate de moștenitor al unei persoane?

Nu. Renunțarea se face la moștenire și implică renunțarea la orice drept sau bun ce ar fi putut aparține defunctului și la care ați fi avut dreptul în calitate de moștenitor. Legea nu permite renunțarea cu privire la un bun și acceptarea cu privire la altul.

9. În cât timp de la data decesului unei persoane trebuie dezbătută o moștenire pentru a evita plata impozitului prevăzut de Codul Fiscal?

Pentru a evita plata impozitului de 1% din valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorală a unui defunct, este indicat să dezbateți succesiunea în termen de până la 2 (doi) ani de la data decesului acestuia.

10. Dacă vreau să dau unui prieten mașina mea pentru a circula cu ea în străinătate, ce fel de act trebuie să închei la notar?

În vederea împrumutării, pe o perioadă determinată, a unui autoturism, de către proprietarul acestuia unui terț, spre a fi utilizat pe drumurile din țară și străinătate, se încheie în fața notarului un Contract de Comodat (împrumut de folosință gratuită), în formă autentică, între proprietarul autoturismului (comodant) și beneficiarul împrumutului (comodatarul). Atenție! Chiar dacă pe certificatul de înmatriculare al autoturismului apare înscris un singur titular, în cazul în care autoturismul este deținut de mai mulți coproprietari (soți, moștenitori etc.) este necesară prezența tuturor.

 
GDPR
× Info! Sunt de acord sa apar in statisticile website-ului, ca vizitator. De acord Nu vreau