facebooklinkedin

Notar Ana Maria Dragnea

  • "Notarul public este investit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome" (art. 3 din Legea nr. 36/1995)
  • Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. (art. 1 din Legea nr. 36/1995 republicată).
  • Notarii publici au obligaţia sa verifice, în scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, să ceară şi să dea lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele. În cazul în care actul solicitat este contrar legii şi bunelor moravuri, notarul public va refuza întocmirea lui. (art. 9 din Legea nr. 36/1995 republicată)
  • Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (art. 10 din Legea nr. 36/1995 republicată)
Noi spunem că notarul este un profesionist al dreptului, un magistrat în procedura necontencioasă, care îndeplinește acte de autoritate publică, rolul său fiind acela de delegatar al exercitării autorității publice, prin atribuțiile delegate notarului Statul urmărind o mai bună administrare a justiției, notarul fiind un garant al legalității, care contribuie la apărarea ordinii publice în raporturile juridice de drept privat, la menținerea securității juridice și la prevenirea litigiilor (activitatea notarială fiind esențialmente necontencioasă).
Autentificarea actelor și investirea lor cu formulă executorie constituie elemente fundamentale ale activității notarial

Întreaga activitate a notarului public se întemeiază pe respectarea următoarelor precepte decalogale:

01.Onorează-ți funcția pe care o îndeplinești;

02.Dacă ai cea mai mica îndoială cu privire la ceea ce faci, abține-te;

03.Așează adevărul mai presus de orice;

04.Lucrează cu prudență;

05.Studiază cu pasiune;

06.Consiliază cu bună-credință;

07.Inspiră-te din principiul echității;

08.Condu-te după lege;

09.Exercită-ți profesiunea cu demnitate;

10.Amintește-ți că misiunea ta este aceea de a evita litigiile dintre oameni.

 

 

GDPR
× Info! Sunt de acord sa apar in statisticile website-ului, ca vizitator. De acord Nu vreau